Otevírací doba: 6:00 – 14:30, po domluvě na tel. 317 071 995 je možné upravit.

O nás - Barton

Firma BARTON Market servis, s. r. o. působí na trhu se spojovacím materiálem od roku 1997.

Zabýváme se velkoobchodem spojovacím materiálem, mezi naše priority kromě klasického velkoobchodu patří prodej v segmentu DIY (Do it yourself - udělej si sám).

Mezi naše největší tuzemské zákazníky patří řetězce hypermarketů společností HORNBACH, GLOBUS, UNIHOBBY, PLATFORMA a řetězce obchodů firem AUTO KELLY a  WOODCOTE,. Své zboží exportujeme do sítí HORNBACH a WOODCOTE  na Slovensko a HORNBACH do Rumunska. Naše komplety pro kotvení sanitární keramiky používá nadnárodní společnost LAUFEN.

Rozsah nabídky spojovacího materiálu a kotevní techniky plně pokrývá poptávku v hobby i profi modelu prodeje.

Můžete nás kontaktovat pomocí on-line dotazníku.

 

Naše společnost je nositelem certifikátu ISO 9001:2008

Certifikát 42006896 byl vystaven akreditovaným certifikačním orgánem LL-C(Certification) Czech Republic s.r.o. dne 1. listopadu 2013

 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci výzvy Podnikové vzdělávání zaměstnanců II., název projektu: Podnikové vzdělávání - BARTON Market servis, s.r.o., registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012734, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

 

Příjemce dotace:

BARTON Market servis, s.r.o.

Boleslavská třída 1692/79, 288 02, Nymburk

Statutární orgán: Dr. Ladislav Bydžovský

IČ: 25133691

Kontaktní osoba: Dr. Ladislav Bydžovský, bydzovsky@barton.cz, tel: 606 688 118

 

Celkové způsobilé náklady projektu:        769 680,00 Kč

Celková výše dotace z ESF:                       654 228,00 Kč

Doba realizace projektu:                             1.10.2019 – 30.9.2021

Popis projektu

Od projektu očekáváme zvýšení prorůstového potenciálu společnosti, který bude zesílen kvalifikovanějšími zaměstnanci. Díky rozšíření vědomostí a schopností bude možné rozšířit nabídku produktů, čímž dojde k větší poptávce o naše služby a produkty. Dojde ke zvýšení poptávky, zvýšení profitu společnosti a uspokojení požadavků klientů. Zaměstnanci společnosti se budou školit ve vzdělávacích aktivitách:

  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Obecné IT
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy

Cíl projektu:

Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti.

Výsledky projektu

  • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.
  • Upevnění pozice na českém trhu.